قیمت دلار ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

قیمت روز دلار

به گزارش اقتصاد آنلاین، قیمت دلار در صرافی‌های بانکی برای خرید 15450 تومان و قیمت دلار برای فروش 15550 تومان تعیین شده است.

قیمت روز یورو

قیمت یورو نیز در صرافی‌های بانکی برای خرید 16850 تومان و قیمت یورو برای فروش 16950 تومان اعلام شد.

قیمت دلار در پایان 1398 حدود 14900 تومان و قیمت یورو 16900 تومان بود.

تاثیر التهابات سیاسی ایران و آمریکا بر قیمت دلار و قیمت یورو

قیمت دلار و قیمت یورو از شهریور تا آبان ماه سال 1398 در ثبات قیمتی به سر می‌برد اما در اواخر آبان ماه، افزایش قیمت بنزین باعث افزایش قیمت دلار و قیمت یورو شد. قیمت دلار که طی حدود سه ماه در محدوده 11 تا 11500 تومان نوسان داشت بعد از این اتفاق، قیمت دلار تا مرز 13هزار تومان نیز پیش رفت. اما بعد از مدتی با فروکش کردن جو افزایش قیمت بنزین، قیمت دلار نیز تا 11900تومان کاهش یافت.

در هفته اول دی ماه خبر ترور سردار سلیمانی، قیمت دلار را به شدت تحت تاثیر قرار داد تا جاییکه حتی قیمت دلار در بازار آزاد به حدود 15هزار تومان نیز رسید. تا کنون بعد از گذشته یکماه از این اتفاق قیمت دلار در بیشتر روزها روند افزایشی داشته و طی این مدت قیمت دلار به کمتر از 12800تومان نرسیده است.

پایین‌ترین قیمت دلار و قیمت یورو در سال 98

پایین‌ترین قیمت دلار و قیمت یورو نیز مربوط به هفته اول شهریور ماه است. قیمت دلار در این مدت به حدود 11هزار تومان و قیمت یورو به 12300 تومان رسیده بود.

طی حدود 10ماه و نیم گذشته قیمت دلار در صرافی ملی به کمتر از 11هزار تومان نرسیده و طی این مدت قیمت دلار در محدوده 11 تا 15000 تومان در نوسان بوده است.

قیمت ارز

قیمت ارز مسافرتی

شعب منتخب فروش ارز مسافرتی در نظام بانکی فروش ارز مسافرتی را بعد از ساعت11 آغاز می‌کنند. مسافران خارج از کشوری که اسناد و مدارک خواسته‌شده را به شعب بانک‌های عامل ارائه کنند می‌توانند برای کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع حداکثر 500یورو و برای سایر کشورها تا 1000یورو خریداری کنند.

گفتنی است؛ بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را 4200 تومان اعلام کرده است

;
دیدگاه خود را ارسال کنید

دیدگاه